SUCCESVOL IMPLEMENTEREN VAN ICT EN ENERGIE TRANSITIE IN PROJECTEN VOOR OUDEREN
 

 

CenCOR uitdaging, aanpak en positie

CenCOR is uitgedaagd om de 65-plusser actiever te betrekken bij de ontwikkelingen in ons leefmilieu door uitvoering van een actieplan, dat aansluit bij de ontplooiing van de regionale energie strategie  (RES) in 30 regio’s.

Als vertrekpunt maakt de stichting CenCOR gebruik van zijn grondige kennis en ervaring die eerder met succes werd ingezet. ( zie referenties )

De aanpak is er op gericht na een scan met quickwins eerste resultaten te boeken, het draagvlak bij de doelgroep te vergroten en daarmee in continuïteit de voeding te vinden voor zowel bottom up als top down initiatieven. De aanpak die ook met RES wordt gestimuleerd. 

Stichting CenCOR is een kenniscentrum/projectbureau voor de realisatie van initiatieven die aansluiten bij de behoefte van de 65 + doelgroep. 

Onze aanpak werkt volgens het SPIN principe.

Situatie Analyse

Positie Bepaling

Impact van het gestelde Doel

Nut