home

CenCOR stimuleert het gebruik van Zorgtechnologie en Domotica

Met als doel zorg, hoogstaand kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Ons vertrekpunt is:

Het invullen van de behoefte van de cliënt, op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

CenCOR helpt zorgleveranciers, die “moeten – willen en kunnen”, invulling te geven aan:

  • zorg thuis: Toelichting Zorg thuis
  • zorg op afstand
  • intramuraal en extramuraal
  • met gestructureerd- en op beleid gestoeld gebruik van Zorgtechnologie/Domotica.

De Stichting CenCOR zet zich in voor realisatie in de zorg van Zorgtechnologie vanuit:

  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Clienten perspectief
  • Medewerkers perspectief
  • Innovatie door gebruik van zorgtechnologie
  • Financiële draagkracht.
  • De jarenlange ervaring van CenCOR en haar partners, opgedaan in industrie en zorg staan garant voor hoogwaardige professionele oplossingen.

CenCOR heeft een unieke propositie, die in de zorgsector succesvol zijn ingevoerd..